Uluslararası Hukuk programı ulusal ve uluslararası alandaki gelişme ve yenilikleri takip eden, bu alanda ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik çözüm önerisi getirebilecek yetkinlikte, bilimsel araştırmanın teknik ve yöntemlerine hâkim hukukçular yetiştirir. Hukuksal sorunların farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü bakış açılarını gerektirdiği ve hem yerel hem de küresel sorunlara hukuksal çözüm arayışlarının arttığı günümüzde topluma, ekonomiye, siyasete ve hukukun profesyonel alanına katkı sağlarlar.

  • %100 Uzaktan Eğitim
  • İnteraktif içerikler, geniş öğrenme materyalleri
  • Dönemsel planlanmış canlı dersler (Zoom)

Öğrenciler, en yeni bilgilerle donatarak, onların yazı, ifade ve muhakeme yeteneği ile inceleme ve araştırma becerilerini geliştirmek, soyut kuralları somut olaylara uygulama becerisi kazandırmak ve özel hukukun sorunlarına çözüm geliştirebilmelerini sağlanır. Programın, uygulayıcılara belirli bir alanlarda uzmanlaşma olanağı sağlaması, onların mesleki niteliklerini geliştirmelerinin yanı sıra, ticari hayatın gelişmesine, hukukun ve adaletin de daha iyi işlemesine hizmet edecektir. Program, hukukun uygulamadaki ve çalışma yaşamındaki rolü dikkate alınarak oluşturulmuştur ve bu amaca hizmet edecek farklı ders seçenekleri sunmaktadır.

Çalışma Alanları

Hukuk Fakültesi mezunlarının yapabilecekleri meslekler:

  • Ulusal ve uluslararası şirketlerde hukuk danışmanlığı,
  • Özel sektör ve kamu sektöründe hukuk müşavirliği,
  • Çeşitli kurum ve kuruluşlarda bürokratlık, NATO, Avrupa Konseyi, BM teşkilatı, IMF gibi pek çok uluslararası teşkilatta görevler.

Öğretim Metodu

Üniversitemizde %100 uzaktan ve açıktan eğitim metodu uygulanmaktadır. Tüm ödev, sınav, proje çalışması, seminer çalışması, bitirme tezleri, master ve doktora tezleri uzaktan ve açıktan eğitim sistemimizde online olarak gerçekleştirilmektedir.

Kariyerinize yön vermek, alanınızda uzmanlaşmak istiyor fakat zaman bulamıyorsanız, doğru adrestesiniz!

KAYIT VE BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ