Bölüm Tanımı

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de hızlı bir toplumsal değişim, bilgi artması ve birikimi yaşanmaktadır. Bu değişim insanlarda ruhsal sorunları, bireyciliği, yalnızlaşmayı, yabancılaşmayı, iletişim sorunlarını da beraberinde getirmektedir.

Tüm bu durumlar için topluma uygun hizmet verecek, mesleksel yönden bilgili ve becerili, bağımsız karar alabilen, sorun çözebilen, bilgi üretebilen, araştırma yapma ve yayımlama yeteneği kazanmış, etik değerleri ve duyarlılığı gelişmiş, donanımlı elemanlara gereksinme vardır.

Programın Amacı

Sosyal psikoloji programları, öğrencilere sosyal psikoloji alanında ileri düzeyde kuramsal, görgül ve yöntemsel bilgi sağlama amacı ile tasarlanmıştır. Program, benlik, kişilerarası ilişkiler ve yetişkin bağlanması, gruplar, cinsiyet psikolojisi, sosyal ilişkiler, değerler, tutumlar ve inançlar gibi çeşitli araştırma konularına odaklanır.

İnsanları ve toplumsal olayları algılayış biçimimiz, kişisel ilişkiler, sosyal çevreden nasıl etkilediğimiz ve karşılıklı olarak bu çevreyi nasıl etkilediğimiz gibi konular, sosyal psikolojinin temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Sosyal psikologlar, tutumlar, toplumsal cinsiyet, sosyal algı, benlik, önyargı, siyaset psikolojisi, ikili ilişkiler, gruplarda davranış, saldırganlık, sağlık, değerler gibi konular üzerinde çalışırlar.

KAYIT VE FİYAT BİLGİSİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN