AY ŞİFA NEDİR? Ay şifa, toplum sağlığının temelini sağlıklı aile yapıları oluşturur,
Sağlıklı aile ise öncelikle kendi inançları içerisinde yoğrulmuş ve Kültürüne, töresine bağlı, inançlı ,saygılı ve sevgi dolu, eğitime ve gelişime açık aile bireylerinden oluşur. Bizde bu noktadan yola çıkarak, deformasyona uğramış aile anlayışımız ve yaşantımız nedeni ile bozulan aile içi ilişkilerinin ve bunların yol açtığı özellikle psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkların ortadan kalkması için; Öncelikle Allah Rızası nı önde tutan, Allah ve rasulünün ( sallallahu aleyhi vesellem ) bize
sunduğu gösterdiğ aile anlayışı ve bilincinin oluşturulması, bu bilinç ile kurulan aile ve aile yaşamlarının toplum ve birey sağlığı açısından önemini vurgulamak, için geliştirilmiş bir aile terapi yöntemidir.
AMAÇ: Allah inancı ve Allah rızasını gözeten, aile içi ilişkilerde rabbin rızasına dokunacak, rasulullah ( sallallahu aleyhi vesellem ) efendimizin sünnetinden uzaklaştıracak davranış ve düşünceleriden uzak, Türk toplumu olarak geçmişte sahip olduğumuz Türk aile yapısının yeniden inşasına yardımcı olmak.
Kırılmış, yok olmuş veya kopma noktasına gelmiş aile içi ilişkilerin gerçek nedenin
göstermek, Bozulan ilişkilerim düzelmesi için danışan aileye klavuzluk yapmak.
KAPSAMI: Allah ve rasulullah ( sallallahu aleyhi vesellem ) efendimizin, tasvip ettiği
önerdiği aile kavramını ve aile yaşamını dikkat edilmesi gereken noktaları ortaya koyabilmek, Türk aile anlayışı ve yapısını, Aile yaşamını ve ilişkilerdeki hiyerarşiyi ortaya koyabilmek. Türk- İslam sentezinde aile yaşamında ortaya çıkan hata ve yanlış uygulamaları göstermek, bunların sebep olduğu tahribatı göstermek.
Danışan aileye, Danışmanlık istedikleri noktada, İhmal edilen, ihlal edilen, bilinmeyen veya yanlış uygulanan; Aile içi veya dışı ilişki ve davranışları özetleyerek, Bozulma ve kırılma noktalarını göstermek, Düzeltilmesi ve düzelebilmesi için alınması gereken tedbir ve uyulması gereken tavsiyeler.