Psikoloji bölümü, akademik ve klinik standartlar çizgisinde işlenen konulara çok yönlü yaklaşmayı ve bu konuları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Psikoloji bölümünde akademik eğitimi takip eden klinik deneyimler, edinilen bu bilgilerin dinamik olarak uygulanabilme becerisini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

  • %100 Uzaktan Eğitim
  • İnteraktif içerikler, geniş öğrenme materyalleri
  • Dönemsel planlanmış canlı dersler (Zoom)

Alınan Dersler

Psikoloji bölümü birinci yılında öğrencilerin psikoloji ile yakın ilişki içinde olan diğer sosyal bilimlere dair genel bilgiler ve bilimsel anlayış temelinde eleştirel düşünme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Felsefeye Giriş, Antropoloji gibi dersler programın ilk yılında yer almaktadır.

İkinci yılda Psikoloji bölümünün alt alanlarını tanıtmayı amaçlayan Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Kişilik Kuramları dersleri, bu alanlarda uzmanlıklarını tamamlamış akademisyenler tarafından verilir. Ayrıca bilimsel yöntem içinde araştırma yapma becerisi kazandırması hedeflenen Araştırma Yöntemleri, Uygulamalı İstatistik dersleri zorunlu olarak verilmektedir.

Üçüncü yıl itibari ile Klinik Psikoloji, Psikoterapi yaklaşımları, Psikoterapötik Görüşme Teknikleri gibi alanın önemli dersleri ile birlikte öğrencilerin kendi ilgi alanlarını belirlemelerine yardımcı olan seçmeli dersler verilmektedir.

Dördüncü yılda öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelmelerini sağlamak amacıyla seçmeli dersler ağırlıklıdır. Bu derslere ek olarak Deneysel Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Psikolojide Etik, Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme gibi dersler verilmektedir.

Çalışma Alanları

Psikoloji mezunları başta kamu/özel kurum ve kuruluşlarında olmak üzere geniş bir çalışma alanına sahiptir ve iş alanları günden güne artmaktadır.

Psikologlar yüksek lisans yaparak klinik, gelişim, sosyal, adli, deneysel ve endüstri gibi çeşitli alt dallarda uzmanlaşma imkânı bulmaktadır. Alanlarında uzmanlaşan psikologlar, hastanelerde, poliklinik ve ruh sağlığı merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, madde bağımlılığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, nöropsikoloji laboratuvarlarında, adliyelerde, cezaevlerinde, sivil toplum kuruluşlarında, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde, kreşlerde, şirketlerin insan kaynakları departmanlarında, reklamcılık sektöründe, spor takımlarında ve formasyon eğitimlerini aldıktan sonra okullarda olmak üzere pek çok yerde çalışabilmektedirler.

Öğrenim Metodu

Ayrıca üniversitelerde ve enstitülerde akademik araştırmalarını yürütme imkanına sahiptirler.

Üniversitemizde %100 uzaktan ve açıktan eğitim metodu uygulanmaktadır. Tüm ödev, sınav, proje çalışması, seminer çalışması, bitirme tezleri, master ve doktora tezleri uzaktan ve açıktan eğitim sistemimizde online olarak gerçekleştirilmektedir.

Kariyerinize yön vermek, alanınızda uzmanlaşmak istiyor fakat zaman bulamıyorsanız, doğru adrestesiniz!

KAYIT VE ÜCRET BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ