Özel Hukuk

Bölüm Tanımı

Programın amacı; özel hukuk alanında üst düzey teknik hukuk bilgisine ve yabancı dil yeterliliğine sahip, hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim nitelikli hukukçular yetiştirmektir.

Bu program ile özel hukuk alanındaki problemleri analitik bir bakış açısıyla ele alıp çözümler üretebilen, soyut düşünebilen, öğrendiği teoriler çerçevesinde özel hukuk açısından analiz yapabilme gücüne sahip, bilgilerini bu amaçlar doğrultusunda kullanabilen,dünyadaki ve Türkiye’deki özel hukuka ilişkin gelişmeleri yakından takip ederek eleştirel bakabilen ve bunu akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda bilimsel yöntemlerle analiz edebilen, özel hukuk alanında donanımlı bilim insanı ve araştırmacı yetişmektedir.

İş İmkanları

Uluslararası Hukuk programı öğrencileri, tüm dünya hukuku açısından ileri seviyede bilgiyle donanmış olarak mezun olduklarında iş ve akademik hayatın saygın üyeleri arasına katılmalarını sağlayacaktır. Program mezunları özellikle bakanlıklar, üniversiteler, medya, çok uluslu şirketler olmak üzere kamu ve özel sektörün pek çok alanında kariyer fırsatları yakalayacaktır. Uluslararası hukuk mezunları, hukuk müşaviri olarak görev almaktadırlar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

  • Üstün bir akademik yetenek düzeyine sahip,
  • Söz ve yazıdaki ayrıntıyı, öz ifadeyi algılayabilen,
  • Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
  • Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
  • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
  • Yeniliklere açık, yaratıcı, coşkulu,
  • Hukuk ve mantık kavramlarını çabuk birleştirebilen,
  • Uluslararası hukuk akademik gelişmelerini takip edebilecek kabiliyet ve donanım

KAYIT VE FİYAT BİLGİSİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ