Meditasyon

Günlük hayatın, stresinden baskısından, kurtulmak ve olumsuz düşünce ve duygulardan, Yapıcı ve onarıcı duygu ve düşüncelere geçebilmek. Kendin olmanın inanılmaz rahatlığına kavuşmak. Gerçek özgürlüğün farkına varabilmek için destek veriyoruz.

Meditasyon ve Sağlık
Yorgun ve meşgul bir zihin berrak düşünme ve karar verme kabiliyetimizi olumsuz anlamda etkiler. Düşüncelerimizi bir süreliğine yavaşlatmak ve onlar üzerinde yeniden hâkimiyet kurmak ise daha üretken, olumlu ve sağlıklı sonuçlar doğurur. Beden ve zihnimizin birbirlerine görünmez iplerle bağlı
olduklarını hatırlarsak, sakin bir zihin, dingin ve dinlenmiş bir beden anlamına gelir. Meditasyon, stresin olumsuz etkilerinden uzak bir beden, güçlü bir bağışıklık sistemi, dengeli kan basıncı, düzenli ve sağlıklı uyku, alerji ve ağrılarda azalma; kısaca “sağlık” anlamına gelir.

MEDİTASYON TEKNİKLERİ
Meditasyon için çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bu tekniklerin amacı zihni boşaltmaktır. Önce öz varlığa ve sonrada özün özüne ulaşmaktır. Meditasyon teknikleri, belli başlı gruplarda toplanamayacak kadar çeşitlilik gösterir. Bu söz konusu teknikler dinsel kökenli geleneklere göre, her birinin kendine özgü
öğretileri olan dini okullara ya da dini yönelişlere göre farklı olabilir. Birçok okul değişen meditasyon tekniklerine bağlı kalmıştır. Meditasyon teknikleri bunun yanı sıra, özellikle 20.yy.ın 50’li yıllarından itibaren batı öğretilerine ve uzak doğu öğretilerinin bir kısmına ilham vermiştir. Meditasyon teknikleri
gereksinimlere göre batı öğretilerine uyarlanmıştır. Tüm meditasyon teknikleri, gündelik bilinç halinin gerçek farkındalığa dönüştürülmesini sağlayan manevi bir aracı yöntem olarak adlandırılabilir. Bu yöntem vasıtasıyla, şimdiye kadar yaşanmış olan şeyler geride bırakılır, kişi özellikle beklentilerden,
geçmişteki öznel anlam yüklü yaşanmışlıklardan ve gelecekle ilgili planlardan meditasyon sayesinde arınır. Çoğu meditasyon tekniği, gerçek farkındalığı ve kökten rahatlamayı eşzamanlı mümkün kılarak bilinçli olma durumuna ulaşılmasını sağlar.

Meditasyon teknikleri başlıca iki grupta toplanabilir:

Sakin oturma teknikleriyle uygulanan pasif (sadece zihinsel anlamda) olan meditasyon teknikleri

Sesli konuşmalar ve müzik eşliğinde dikkati toplamayı sağlayan, bedensel hareketlerle yapılan aktif meditasyon teknikleri
Her iki meditasyon tekniği de hem aktif olarak dikkat toplamayı hem de pasif olarak gevşemeyi, pasif olma durumunu kapsar. Genellikle meditasyon denilince akla pasif meditasyon şekli gelir.
Bu formun kullanımı daha yaygındır.

Dua, zikir, Meditasyon türlerinin en iyisi ve kişinin kalbini dinlendiren, kalp çakrasının açılmasını sağlayan en önemli meditasyondur. Çünkü meditasyondan amaç sadece dinlenmek olmadığı gibi derin düşünmek ve yaratıcı ile bağ kurmak olarak nitelendirlidiğin de,hem güçlü biz zindelik sağlamakta, Her inanışın temelindeki ritüeller den amaç bu bağı kurmak ve geliştirmek yönünde, İslami olarak baktığımızda, Tefekkür, rabıta, özel ibadetler arasında yer almakla birlikte manevi yolculuğun temel gereği olduğu hemen anlaşılmaktadır. Kalbin sükuneti, bedeni sağlığın ana esasını oluşturduğu artık bilim dünyasında kabul görmüş ve ispatlanmıştır. Kalbi huzura erdiren en önemli unsur ise sürekli yaratan mevlanın huzurunda olmanın bilincini taşımaktır ki ” Halkın içinde Hak ile olmak” şeklinde tabir edilir.Tasavvufi bir yaklaşımla uygulamaya çalıştığımız meditasyon çalışmaları ile hem nötr bir halde kalmaya hem de, sakin bir yaşama geçmeyi kolaylaştırmakta.

Nefes egzersizleri

Doğru nefes almanın gücü,
Doğru nefes, sinir sistemini rahatlatır, stres in sebep olduğu baskıyı kaldırır. Bağışıklık sisteminin daha rahat işlemesine yardımcı olur.
Yaşamın temel unsuru olan nefesin doğru alınmasına ve yönlendirilmesine  yardımcı oluyoruz.

Orijinal Nefes Nedir?
İnsan bedeni, mükemmel diyebileceğimiz bir tasarımdır. Anne karnından çıkıp ciğerleri ilk defa havayla dolduran bebek, fiziksel yaşama ilk seslendiğinde, diyafram adalesini yüksek kapasiteyle kullanması sayesinde el kadar bedeni ile bütün hastaneyi çınlatabilecek bir ses seviyesine ulaşır. İnsan, yaşamı boyunca kaygı, korku, endişe ve ego ile tanışınca, diyafram adalesini yanlış kullanmaya veya hiç kullanmama yüzünden zayıflatmaya başlar. Yaratımın kusursuz mükemmellik ve orijinalliğinden,
bozulma ve çözülmeler nedeniyle uzaklaşan insan böylece verimini kaybeder.

Doğru Nefes Almanın Önemi Nedir?
Oksijen; iç organların, bezlerin, sinir sistemi ve beynin çalışması için gereklidir. Beynin diğer organlara oranla daha fazla oksijene ihtiyacı vardır. Yeterli oksijen alınmadığında zihinsel bulanıklık, negatif düşünce, depresyon yaşanabilir. Düzgün ve yeterli nefes alamayanlar sürekli kendilerini yorgun hissederler, sinirli ve verimsiz olurlar. Yaşlanmanın en belirgin sebebi hücrelerin yeterli ve düzenli nefes alamamaları ve oksijenle buluşamamalarıdır. Doğru nefes almak; bütün bu yetersiz solunum sorunlarını ortadan kaldırabileceği gibi hayat kalitesini de arttıracaktır.