Bölüm Tanımı

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de hızlı bir toplumsal değişim, bilgi artması ve birikimi yaşanmaktadır. Bu değişim insanlarda ruhsal sorunları, bireyciliği, yalnızlaşmayı, yabancılaşmayı, iletişim sorunlarını da beraberinde getirmektedir.

Tüm bu durumlar için topluma uygun hizmet verecek, mesleksel yönden bilgili ve becerili, bağımsız karar alabilen, sorun çözebilen, bilgi üretebilen, araştırma yapma ve yayımlama yeteneği kazanmış, etik değerleri ve duyarlılığı gelişmiş, donanımlı elemanlara gereksinme vardır. Oysa Türkiye’de bu özellikleri taşıyan yeterli sayıda klinik psikolog yoktur. Klinik Psikoloji Lisans Programı bu amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir.

Programın Amacı

Klinik Psikoloji Lisans Programı’nı tamamlayanların aşağıdaki özellikleri kazanmış olmaları amaçlanır:

1. Bilimsel düşünme biçimine sahip olma,
2. Bilimsel araştırma planlayıp uygulama ve yayımlama yeteneği kazanma,
3. Bilimsel makaleleri değerlendirme, meslektaşlarıyla bilimsel ve etik konularda iletişim kurabilme,
4. Psikoterapötik görüşme ilkelerini öğrenerek uygulama,
5. Psikopatolojik ve psikolojik değerlendirme yapabilme,
6. Etik ilkeleri, meslektaşlarla ilişkileri öğrenme,
7. Temel psikoterapi kuramlarını ve tekniklerini öğrenme,
8. Bütüncül yaklaşım, ekip çalışması ve topluma dayalı hizmetleri öğrenme, uygulama.

KAYIT VE FİYAT BİLGİSİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ