Uzak Mesafeli (Online)Eğitim Sözleşmesi,

AKADEMİ YAŞAM ………………………………..EĞİTİMİ SÖZLEŞME FORMU
MADDE 1 – KONU VE KAPSAM
İş bu sözleşme Mevlana Mh.Turgut Özal Cd. No:43/55 Talas / Kayseri Adresinde mukim
AKADEMİ YAŞAM ile
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresinde Mukim ………………………………………………………………………… (diğer maddelerde
KURSİYER olarak Anılacaktır ) arasında imzalanmıştır.
…………………………………… Eğitim program konusunu kapsayan, TARAFLARIN ın karşılıklı olarak,eğitim
Belgelendirme ve mali sorumluluklarını kapsar.
MADDE 2 – TARAFLAR:
TARAF 1
UNVAN: Mevlana Mh.Turgut Özal Cd. No:43/55 Talas / Kayseri Adresinde mukim AKADEMİ YAŞAM
GSM: 538 391 1569
TARAF 2 Aşağıda açık kimliği bildirilen KURSİYER
KURSİYER
ADI SOYADI
TC KİMLİK NO:
BABA ADI
ANNE ADI
ADRES:
TELEFON:
E-MAİL:

ÖDEME SEÇENEĞİ

PEŞİN ÖDEME TARİHİ
TAKSİT SAYISİ VE ÖDEME TARİHLERİ

TAKSİT
…/…./2022
…/…./2022
…/…./2022
…/…./2022


MADDE 3 – TARAFLARIN SORUMLULUKLARI:
3.1AKADEMİ YAŞAM’IN SORUMLULUKLARI
• Kursıyer başvuru aşamalarını ve bilgilerini eksiksiz ve tam olarak almak.

•Eğitimin yapılacağı platformu önceden bildirmek ve zamanında hazır etmek..
• Kursiyer’e eğitim sonrası gerekli tüm eğitim dokümanlarını Slayt, Pdf vs. kursiyere ulaştırmak.
• Söz verilen eğitimi gününde eğitim sürecini başlatmak.
• Eğitimi sonunda başarılı olanlara belgelerini teslim etmek.
3.2. KURSİYER’İN SORUMLULUKLARI:
•Sözleşme konusu eğitimlere AKADEMİ’nin belirlediği saatlerde ve zamanlarda katılmak
•Eğitim sırasında kursiyerden yapılması istenen görev ve hazırlıkları tam ve zamanında yapmak.
•Eğitim saatinde eğitime katılmayan kursiyer, kaçırdığı ders için hak talep edemez.
• Kursiyerin herhangi bir sebepten dolayı kaçırdığı dersin tekrarını yapmak AKADEMİNİN kendi
takdirindedir.
•Sertifika üzerinde belirtilecek kursiyer bilgilerinin tam ve doğruluğundan kursiyer sorumludur.

MADDE 4 – MALİ SORUMLULUKLAR
•Eğitim katılım bedeli ………………TL (KDV DAHİL) dir.
• Ödeme Nakit peşin yada ……………………..,Eşit ödemeli, taksitler halide gerçekleştirilir.
•K.K’na taksit seçeneğini tercih edilmesi durumunda, ödeme sayfasında belirtilen seçenekler kullanılarak ödeme gerçekleştirilir..
• Elden Taksitli satışlarda, ödeme tamamen gerçekleştirilmeden belgelendirme yapılamaz.
• Ödemesini tamamlayan kursiyere Faturası Online ortamda ulaştırılır.
MADDE 5 – PROTOKOL SÜRESİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
•İş bu sözleşme 5 Madde ve iki sayfadan oluşmaktadır.
•İş bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
•İş bu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren karşılıklı sorumluluklar yerine getirilinceye kadar geçerlidir.
•Sözleşmeden çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda KAYSERİ Mahkemeleri ve İcra daireleri
sorumludur.

Sözleşmenin kabulü imza niteliğinde olacağından lütfen dikkatle okuyunuz,


AKADEMİ YAŞAM HESAP BİLGİLERİ
HESAP ADI: Vedat ÇELİK
BANKA : TC.ZİRAAT BANKASI
İBAN : TR93 0001 0014 3942 5646 3750 03KURSİYER AKADEMİ YAŞAM