AKADEMİ’NİN SORUMLULUKLARI

 1. Akademi yaşam, Danışanın isteği ile bioenerjik seans uygulaması yapmak ve toplam seans
  süresi tamamlanana kadar danışmanlık hizmeti vermeye devam eder.
  2.Danışman olağan üstü bir durum ortaya çıkmadığı veya danışan kendi isteği ile vaz geçmediği
  sürece satın alınan paket süresi dahilinde danışmanlık hizmeti vermeye devam eder.
 2. AKADEMİ YAŞAM seans ücri ilgili sayfada belirtildiği üzere dir. Uzun süreli çalışma yapılması gereken rahatsızlıklarda
  fiyat revize atme hakkını saklı tutar.
 3. AKADEMİ YAŞAM, Danışana %100 iyileşeceğini taahhüt etmez.
 4. Seans uygulamasının tamamlanmasını müteakip hizmet bedeli faturası danışana teslim edilir. DANIŞANIN SORUMLULUKLARI
 5. Seans uygulaması Birebir veya uzak mesafeli olarak isteğe bağlı yapılabilir.
  2.Uygulama sayısı danışanın, danışmanlık istediği konuya ve rahatsızlığına bağlı olarak değişebilir
  Ancak AKADEMİ YAŞAM istenen seans sayısına müdahale etmez. Sadece yeterli olabilecek seans
  sayısını bildirmekle sorumludur.
 6. Uygulama minimum 4 seans olmalı rahatsızlık durumuna göre seans sayısı artabilir.
 7. Bioenerji uygulaması tıbbi bir çözüm değildir, danışanın kullandığı ilaç vs. varsa buna devam
  etmek durumundadır.
 8. Danışan, uygulama sonrası kendisinden yapılması istenen şeyleri, ve tavsiyeleri yerine getirmek
  Durumundadır.
 9. Seans süresi ortalama 25 ila 45 dk sürelidir, seans öncesi veya sonrası terapik çalışmalar seans
  süresine dahil olup toplam seans süresi 1 ila 1,5 saat sürebilmektedir.
 10. Danışan kendisine bildirilen saatte randevusuna uymak zorundadır. Uyulmayan randevu saati
  Seans süresinden sayılacaktır. Mümkün olursa aynı gün içerisinde AKADEMİ randevu saati revize eder.
  Mümkün olmayan durumlarda danışan saatin revize edilmesini talep edemez.
 11. Danışan seans saatinin revize edilmesi için bir gün önce, Danışana bildirmek zorundadır.
 12. Danışan,Seans sayısı ve saatler konusunda uyuşmayı müteakip, Seans bedelini peşin olarak öder.
 13. Çok özel ve uzun süreli çalışma ve rehabilite isteyen durumlarda ödeme ve çalışma esasları
  karşılıklı olarak belirlenir.
 14. Çalışmalar ve seans uygulamaları sırasında uygulanacak ilave hizmetler, Yaşam Koçluğu vs.
  Ayrıca ücretlendirilir.
 15. İş bu sözleşme Danışan bilgi formuna ek mahiyette olup, Danışan fomunu göndermeyi, müteakip yürürlüğe girer.
 16. Uygulamalar esnasında oluşabilecek durumlar, karşılıklı olarak görüşülüp esasa bağlanır.