Bilgisayar Mühendisliği bölümünde, bilgisayar ağları, bilgisayarla görü, deprem tahmini, doğa-esinli hesaplama, doğal dil işleme, makine öğrenmesi, paralel ve dağıtık bilgi işleme, veri madenciliği, yapay zeka ve robotik, tarımsal izleme ve bilgi sistemleri, biyoinformatik, yazılım modellemesi ve analizi alanlarında eğitim ve araştırmalar yapılmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olanlar Bilgisayar Mühendisi ünvanını alırlar. Mezunlar, kamu ve özel sektör kuruluşlarında bilgi sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve yazılım geliştirme alanlarında çalışabilmektedir. Uygulama ağırlıklı çalışmalara yatkın olan mezunlar, büyük iletişim ve finans firmalarının araştırma geliştirme bölümlerinde görev yapmaktadırlar. Donanım alanında uzman olan mezunlar, bilgisayarlı sistem tasarlama, üretme ve atanmış sistem geliştirme alanlarında önemli çalışmalar yapmaktadırlar.

 • %100 Uzaktan Eğitim
 • İnteraktif içerikler, geniş öğrenme materyalleri
 • Dönemsel planlanmış canlı dersler (Zoom)

Eğitim Çıktıları

 • Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini bilgisayar mühendisliği alanında uygulama becerisi
 • Deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip yorumlama becerisi
 • Bir sistemi, sistem bileşenini veya süreci; ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik, emniyet ve kaza önleme gibi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
 • Mevcut bir yapıyı veya sistemi eleştirel yaklaşımla gözleme, irdeleme ve sonuçta düzeltme ve iyileştirme becerisi
 • Birden çok disiplinden oluşan bir takım çalışması yürütebilme becerisi
 • Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
 • Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
 • Mühendislik çözümlerinin küresel, toplumsal ve çevresel boyutlarda etkisini kavramak için gereken geniş kapsamlı bir eğitime sahip olma
 • Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve kendi kendine öğrenme yeteneğini kazanmış olma
 • Güncel/Çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik araç ve gereçlerini kullanabilme becerisi
 • Değişen koşullara uyum sağlama yeteneği

Çalışma Alanları

Mezunlar yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör kuruluşlarında, bilgi sistemlerinin donanım ve yazılım gereksinimlerine yönelik tasarım, gerçekleme, test, işletim ve bakım aşamalarında mühendis olarak istihdam olanakları bulmaktadır.

Mezunlardan araştırma ve geliştirme çalışmalarını tercih edenler, yurt içi ve yurt dışındaki araştırma merkezleri ve üniversitelerde akademisyen ve araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Mezunlar aşağıda belirtilen alanlarda görev yapmaktadır:

 • Gerek büyük ölçekli kuruluşlarda gerekse Teknokent benzeri yapılarda yer alan küçük ve orta ölçekli, yenilikçi kuruluşlarda yazılım projelerinin tasarımı, gerçeklenmesi, testi ve yönetimi
 • Ev elektroniği ve otomasyon alanlarında kullanılan özel donanımlar için yazılım geliştirme
 • Telekomünikasyon firmalarında ağ ve yazılıma yönelik projelerde mühendislik
 • Bilgisayar donanımı üreten kuruluşlarda ürün tasarımı, gerçeklemesi ve testi
 • Sosyal ağlar gibi hizmet olarak sunulan platformların donanım ve yazılım altyapılarının tasarlanması, kurulması ve geliştirilmesi
 • Oyun ve mobil uygulamalar geliştiren kuruluşlarda yazılım geliştirme ve yönetimi

Öğretim Metodu

Üniversitemizde %100 uzaktan ve açıktan eğitim metodu uygulanmaktadır. Tüm ödev, sınav, proje çalışması, seminer çalışması, bitirme tezleri, master ve doktora tezleri uzaktan ve açıktan eğitim sistemimizde online olarak gerçekleştirilmektedir.

KAYIT VE FİYAT BİLGİSİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ